masaze.gif masaze.gif, 5,8kB masaze.gif masaze.gif
Služby
Numerologie

Numerologie je prapůvodní učení o významu čísel našeho data narození a tím také o výkladu našeho osudu. Datum narození obsahuje informace o našem charakteru a životní cestě, kterou jsme si zvolili. Je to jako okno do nám neviditelného, ale přece reálného světa. Je jedním z pomocníků, které jsme si přivedli na tento svět a je jen na každém z nás, zda této pomoci využije a zda otevře pro sebe i jiné dveře vedoucí k většímu porozumění a vědění.

Numerologie nám dává možnost každému jednotlivému číslu našeho data narození dodat individuální hodnotu, vlastní emoční kvalitu a energii a to nám umožňuje ocenit a poznat naši nejvlastnější osobnost a odpovědět si na otázku „Kdo jsme?“. Poskytuje nám informace o našich silných a slabých stránkách a o tom, jak je nejlépe zvládnou a využít. Také nás vede k tomu, abychom byli ke svým slabým stránkám tolerantnější, protože jsme je dostali právě s ohledem na svou životní pouť.

Numerologie vám odpoví na otázku, kde a proč rozdíly mezi lidmi vůbec existují.  Schopnosti nebo neschopnosti nevypovídají vůbec nic o dobrém nebo špatném charakteru člověka, ale pouze o tom, že každý přišel na svět s rozdílnými kvalitami. Srovnání s čísly v datu narození jiných lidí nám pomůže nalézt to, co nás spojuje, i to, v čem jsme jiní, uplatnění zde najdeme i při řešení partnerských vztahů.

Kdyby si rodiče častěji všímali data narození svých dětí, bylo by spíše možné odbourat předsudek, že děti musí být stejné jako rodiče. A také by pak bylo snad možné využít nadání a schopností, které děti skutečně mají k tomu, abychom jim pomohli nalézt maximálně možné rozumné řešení pro jejich životní cestu.

Pythagoras určil každému číslu jeho kvalitu a zavedl systém, s nímž pracujeme ještě dnes. Toto umění bylo známo již v Babylóně, Egyptě, Indii a Číně.


Služby


Adresa

Harmonie-REFLEX THERAPY
Nádražní 185
(budova Investtelu)
339 01 Klatovy III

Telefon:
+420 773 477 937
E-mail: Pekova.Ivana@seznam.cz
IČ: 737 17 100Home | Služby | Galerie | Cenik | Kontakty
Copyright © 2017 Harmonie - Reflex Therapy | Created by BlumA